help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 17. Januar 1991 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 1966 zur Festlegung der erforderlichen Bedingungen bei der Bestimmung der Anzahl Planstellen in Unterrichtsanstalten im Staatlichen technischen Unterrichtswesen

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 17 januari 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1966 houdende vaststelling van de voorwaarden vereist voor het bepalen van het aantal betrekkingen in de rijksinrichtingen voor technisch onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/1990
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/1990
Pagina:2969
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1989