help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juli 1971 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 20 juli 1965 tot vaststelling van de vorm van de diploma's van de hogere secundaire technische school en van de bekwaamheidsdiploma's die toegang verlenen tot het hoger onderwijs, uitgereikt door de inrichtingen voor technisch onderwijs of door de examencommissie van de Staat voor het hoger secundair technisch onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/1971
Pagina:14129
Advies van de Raad van State U - D