help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collectieve arbeidsovereenkomst nr 17tricies van 19 december 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr 17bis van 29 januari 1976, nr 17nonies van 7 juni 1983, nr 17duodevicies van 26 juli 1994, nr 17vicies van 17 december 1997, nr 17vicies quater van 19 december 2001 en nr 17vicies sexies van 7 oktober 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2006
Nummer: 17tricies
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2007
Pagina:9112
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007
Artikelen 1, 2, 4, 5: 01/04/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 12/02/2007