help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2006 betreffende de vergoeding voor de installatie van een energieboekhouding in de voorzieningen, erkend door de Vlaamse overheid, voor het verstrekken van zorg en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 22/12/2006
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/02/2007
Page:6880
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2006

TT 01/01/2006-30/11/2007

Période de vigueur du 01/01/2006 au 30/11/2007