help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 december 2006 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2006
Editie:7
Pagina:76310
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007

TT 01/01/2007 - 31/12/2007

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2007