help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass Der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 22. Juni 1994 zur Festlegung der Anfangs- und Enddaten des Schuljahres und der Ferien für das Schuljahr 1994-1995

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 22 juni 1994 tot vaststelling van de begin- en einddatums van het schooljaar en de vakanties voor het schooljaar 1994-1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1994
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/1994
Pagina:24519
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/06/1994

TT schooljaar 1994-1995