help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 oktober 2006 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Sydney op 19 november 2002, en met de uitwisseling van nota's, gedagtekend op 4 april 2005 en op 29 augustus 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2006
Editie:1
Pagina:66410
Advies van de Raad van State 38492
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/12/2006 tot ...