help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 6. Januar 1993 zur Neugestaltung der Gehaltstabellen des Personals des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 6 januari 1993 houdende herstructurering van de weddeschalen voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/1993
Pagina:21382
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 3