help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. April 1990 zur Regelung der Anerkennung gewisser Jahre für den Eintritt in den Ruhestand und für die Berechnung der Pension des Personals des Belgischen Rundfunk- und Fernsehzentrums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Decreet van 18 april 1990 tot regeling van het in aanmerking nemen van bepaalde jaren voor de op pensioenstelling en voor de berekening van het pensioen van het personeel van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1990
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/1990
Pagina:12729
Advies van de Raad van State 19102 + 19509
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking