help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten , genaamd "100 years", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het B.O.I.C.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/2006
Editie:3
Pagina:50576
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/10/2006

Periode van geldigheid van 02/10/2006 tot ...