help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 april 2006 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2004

Periode van geldigheid van ... tot 01/12/2004