help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/2006
Editie:2
Pagina:47410
Advies van de Raad van State 40696
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/03/2005
Hoofdstuk II, voor zover het betrekking heeft op het project diplomering in het deeltijds beroepssecundair onderwijs: 15/03/2006
Art. 27: 01/09/2005
TT 15/03/2005 - 31/08/2008
Verlenging van sommige van de tijdelijke projecten door DVO 10/07/2008 (zie bijlage I van dit decreet)
TT 01/09/2008 - 31/08/2011

Periode van geldigheid van 15/03/2005 tot 31/08/2011
Opmerkingen