help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 maart 1953 tot aanvulling en wijziging van het besluit van de Regent van 9 november 1946, waarbij een commissie werd opgericht voor de bestudering van de herziening van het strafrecht en van de rechtspleging in strafzaken ("Belgisch Staatsblad" van 21 november 1946) en houdende benoeming van nieuwe ondervoorzitters en leden van bedoelde commissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1953
Pagina:1577
Advies van de Raad van State 3404