help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 13. April 2006 über die Zahlungsmodalitäten der Einschreibegebühren in Ausführung der Artikel 3.8 und 3.9 des Dekretes vom 27. Juni 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 13 april 2006 tot vastlegging van de betalingsmodaliteiten voor het inschrijvingsgeld geïnd krachtens de artikelen 3.8 en 3.9 van het decreet van 27 juni 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/2006
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2006
Pagina:42739
Advies van de Raad van State 39949
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/09/2006 tot ...