help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 oktober 1951 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 13 april 1936 tot wijziging van de tafel van berekening der renten en der wiskundige reserves in zake vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/1951
Pagina:8323
Advies van de Raad van State 2314