help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 april 1956 betreffende de samenstelling van de examencommissies, opgericht in de gesubsidieerde en de erkende bijzondere inrichtingen en afdelingen van inrichtingen voor normaal- of technisch normaalonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1956
Pagina:3430
Advies van de Raad van State 5155
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking