help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 20 januari 2006 houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wat de schrapping van de leeftijdsvereiste voor de leden van de bestuursorganen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/2006
Editie:2
Pagina:8514
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/02/2006 tot ...