help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 november 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2005 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden van de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken, met inbegrip van de bijzondere graden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/2005
Pagina:52367
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking
Art. 3: 01/01/2007

Temporeel toepassingsgebied: zie artikelen

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot 30/11/2006