help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 mei 1990 houdende financiële compensatie voor de opheffing van het stelsel tot bestrijding van ongezonde woningen dat voordien werd vastgesteld door artikel 69 van de Huisvestingscode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/1990
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/1990
Pagina:13830
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmakingPeriode van geldigheid van 21/07/1990 tot ...
Opmerkingen Art. 3: niet geanalyseerd wegens zijn individuele draagwijdte.