help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/2005
Editie:1
Pagina:36130
Advies van de Raad van State 38379
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Artikelen 6 en 22: 01/09/2006 voor de personeelsleden van de Staat die houder zijn van de graad van technisch medewerker en 01/09/2007 voor de personeelsleden van de Staat die houder zijn van de graad van administratief medewerker
Artikel 18: op de data die erin vastgesteld worden
Art. 21: 01/09/2007 (art. 28, KB 30/01/2006, BS 07/02/2006)


Periode van geldigheid van 01/06/2005 tot 31/12/2013