help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor de Justitie van 4 oktober 2000 opgesteld in uitvoering van artikel 259bis-6, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/2000
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/2000
Editie:2
Pagina:39408
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Voor de Franse tekst van dit reglement: zie BS 25/11/2000, 2de editie, vanaf p. 39422

2) Dit reglement bevat als bijlage het reglement betreffende de samenstelling van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie. Deze bijlage die in punten en niet in artikelen is onderverdeeld maakt een integrerend deel uit van dit reglement.