help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/2004
Pagina:37978
Advies van de Raad van State 34592
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 9: 01/01/2007 (zie art. 18)

Periode van geldigheid van 22/05/2004 tot 31/12/2018