help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzonder decreet van 30 januari 2004 houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/2004
Aard van de akte: Bijzonder decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2004
Pagina:11069
Advies van de Raad van State 36206
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit bijzonder decreet is de eerste keer van toepassing bij de eerstkomende algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement.

Periode van geldigheid van 13/06/2004 tot 27/10/2006