help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 1867 waarbij wordt bepaald dat het gedeelte van de wedde dat krachtens de koninklijke besluiten van 23 juni 1849 en 18 maart 1852 aan de weduwen- en wezenkassen wordt toegekend wegens verlof, afwezigheid of tuchtstraffen, niet meer dan één maand van bewuste wedde mag bedragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1867
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1867