help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 januari 2004 tot uitvoering van hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van Titel II van de programmawet van 22 december 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/2004
Pagina:6280
Advies van de Raad van State 36335
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004
Artikelen 36, 1°, en 37: 01/04/2003
Artikel 87: 01/10/2003

Periode van geldigheid van 01/04/2003 tot ...