help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving
[Codex over het welzijn op het werk - Titel III (Arbeidsplaatsen), Hoofdstuk VI (Werkzaamheden in een hyperbare omgeving)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/2004
Pagina:4517
Advies van de Raad van State 35092
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/02/2004 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van de artikelen 1 tot 36 vormen hoofdstuk VI van Titel III van de Codex over het welzijn op het werk.