help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collegebesluit nr. 03/372 van 18 september 2003 houdende wijziging van collegebesluit nr. 99/297 van 16 september 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de Collegeleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Uittreksel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/2003
Nummer: 03/372
Aard van de akte: Besluit van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/01/2004
Editie:2
Pagina:611
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/01/2004 tot 19/07/2004