help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 mei 2003 waarbij de Financiële Directie van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/2003
Editie:2
Pagina:45688
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 34263
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/09/2003 tot ...