help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 januari 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1975 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/01/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/02/1976
Pagina:1881
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking