help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 mei 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1976 tot regeling van de erkenning voor het Vlaamse gewest, van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 februari 1977


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/11/1977
Pagina:13543
Advies van de Raad van State U - D