help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 december 2002 tot uitvoering, wat de tak arbeidsongevallen betreft, van de programmawet van 19 juli 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/02/2003
Pagina:8829
Advies van de Raad van State 34466
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/03/2003 tot ...