help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 modifiant l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/2002
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2002
Editie:2
Pagina:39189
Advies van de Raad van State 33432
Inwerkingtreding / Uitwerking L'article 1er entre en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31/12/2002
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2003

Art. 1: TT 31/12/2002

Periode van geldigheid van 04/09/2002 tot 01/09/2005