help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 maart 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1974 tot vaststelling van de personeelsformatie van het secretariaat van de Bedrijfsraad Scheikunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1979
Pagina:3845
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1976

Periode van geldigheid van 01/12/1976 tot 01/01/1987