help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap van 26 november 1979 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder sportfederaties en -verenigingen van het Duitse taalgebied worden erkend en werkingstoelagen kunnen bekomen

Erlass mit Verordnungscharakter vom 26. November 1979 zwecks Festlegung der Bedingungen, unter denen Sportverbände und -vereine des Gebietes deutscher Sprache anerkannt werden und Funktionszuschüsse erhalten können


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1979
Aard van de akte: Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1980
Pagina:1137
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/11/1979

Periode van geldigheid van 26/11/1979 tot ...