help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 november 1979 betreffende het verlenen van een toelage aan beroepstuinders als gedeeltelijke compensatie van de verhoging der accijnsrechten op gasolie en lichte stookolie en ter volledige terugbetaling van de accijnsrechten op zware en extra zware stookoliën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/11/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1979
Pagina:14358
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking