help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2000 tot opstelling van de lijst met de programma's inzake herwaardering van de wijken zoals beoogd in artikel 2 van de ordonnantie van 20 juli 2000 tot instelling van de gewestelijke dienst voor de herwaardering van de kwetsbare wijken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/2000
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/2001
Pagina:22184
Advies van de Raad van State 30704
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2001