help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000 houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2000
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/2000
Pagina:35293
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/01/2000

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 14/01/2000