help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 augustus 2000 houdende transpositie bij de rijkswacht van sommige reglementaire bepalingen over de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/08/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2000
Pagina:30139
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1998

Periode van geldigheid van 01/09/1998 tot 31/12/2002