help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 146 van 30 december 1982 tot wijziging van Hoofdstuk III, Afdeling 1 (Stage van jongeren) van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1982
Nummer: 146
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/1983
Pagina:995
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15213