help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 december 1977 houdende oprichting van een Raad van Advies voor Musea


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1977
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1978
Pagina:449
Advies van de Raad van State 12492
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/01/1978 tot 01/01/1997