help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 juni 1983 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1978 houdende verdeling van de betrekkingen van de personeelsformatie in de buitendiensten van het Bestuur en van de Regie der Gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/08/1983
Pagina:10165
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1982