help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux

Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 65299 van 18 maart 1997

"Bevolen wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 11 juni 1996 van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Ieper-Poperinge op het grondgebied van de gemeente Ieper, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 november 1996."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 18/03/1997
Numéro: 65299
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge Non publié
Avis du Conseil d'Etat --
Remarques schorsing opgeheven bij arrest nr. 70.075 van 8 december 1997