help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 maart 1999 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven titularis kunnen zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/05/1999
Pagina:18831
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 3

Periode van geldigheid van ... tot 01/12/2004