help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1988 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/03/1992
Editie:1
Pagina:6090
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking