help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 augustus 1927 waarbij met ingang van 1 maart 1927, aan de beschikbaargestelde leden van het onderwijzend personeel der gemeentelijke en aangenomen lagere scholen en der gemeentelijke bewaarscholen de gezinsvergoeding en de geboortevergoeding worden verleend welke toegekend worden aan de onderwijzers in werkelijke dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/08/1927
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1927
Pagina:4159
Advies van de Raad van State --