help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 augustus 1937 Examencommissies door de regering ingesteld voor het toekennen der academische graden - Wijzigingen aan het programma van het examen van kandidaat in de letteren en wijsbegeerte voorbereidend tot het licentiaatsexamen in de klassieke filologie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/1937
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/1937
Pagina:5456
Advies van de Raad van State --