help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 juni 1956 - Studiën voor de kandidatuur en het licentiaat in de handelswetenschappen en van handelsingenieur - Reglementering van de maturiteitsproef, opgelegd aan de houders van een diploma van een middelbare handelsschool ( A6/A2 ), die hun examen afleggen in een handelshogeschool of voor de centrale examencommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/1956
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1956
Pagina:5298
Advies van de Raad van State --