help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 februari 1959 houdende vaststelling van het model van de beoordelingsfiche en de beoordelingsstaat van het administratief personeel, het gespecialiseerd personeel en het meesters-, vak- en dienstpersoneel bij de Rijksuniversiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1959
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/1959
Pagina:2108
Advies van de Raad van State --