help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juni 1964 welke de Vice-Eerste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand machtigt over de nodige kredieten te beschikken voor het uitvoeren van de Overeenkomsten, gesloten met Rwanda en Burundi op het stuk van specifieke en financiële bijstand, alsmede de Overeenkomst met betrekking tot het bouwen van een vlieghaven te Kigali


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/1964
Pagina:7595
Advies van de Raad van State U - D