help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/1967
Nummer: 50
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/1967
Pagina:11246
Verslag aan de Koning of aan de Regering
  • 14/02/2014 (Duitse vertaling)
  • 14/08/2009 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 27/12/2006
Advies van de Raad van State U - D - 10222
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1967
Artikelen (69), 70, 71, §§ 2, 3, 4, 5 en 6, 72, §§ 2, 3, 4 en 5, 74 en 75, § 2: 01/01/1968 (KB 11/11/1967)
Artikel 41septies : 01/01/1999 (KB 12/10/1998)

Periode van geldigheid van 01/11/1967 tot ...